Blending Bull
Blending Bull pobiera dowolną liczbę wejściowych źródeł danych XML i łączy je w jeden wyjściowy plik XML. Pobiera pliki automatycznie i regularnie. Tworzy z nich jeden plik wyjściowy, który można dalej przetwarzać.
Aplikacja jest skierowana do sklepów internetowych, importujących dane od wielu dostawców, ale których system sklepowy może ich importować z jednego źródła. Polecamy także korzystać z Blending Bull aby importować dane do Mergado z różnych aplikacji.
Copy link