Cron Runner
Cron Runner pomaga zautomatyzować procesy w sieci.
Wykorzystasz go przy aktualizacji i imporcie produktów lub przy utrzymaniu funkcjonalności Twojej strony internetowej. Zapewni on regularne uruchamianie procesów, rozszerzeń czy wtyczek.
Cron Runner zapewnia przegląd wszystkich skonfigurowanych cronów, opcje dostosowywania ich ustawień, wstrzymywania i ponownego uruchamiania crona.
Dlaczego Cron Runner?
    ustawianie wiekszej ilości cronów lub ustawienie ich na innej częstotliwości niż pozwala na to Twój hosting,
    ponieważ wszystkie crony będą wyraźnie w jednym miejscu,
    łatwa konfiguracja, wstrzymywanie i uruchamianie cronów,
    planowanie regularnych uruchomień crona.
Last modified 11mo ago
Copy link