Symlink Stork

W Symlink Stork możesz utworzyć dowiązanie symboliczne dla każdego partnera. Chroni dostęp do danych, jeśli nie czujesz się komfortowo z jednym z partnerów i przestajesz z nim pracować. Każdy partner otrzymuje swój unikalny adres, podczas gdy dane są takie same. Jeśli zakończysz współpracę, usuń jego łącze symboliczne. Połączenie danych innych partnerów będzie działać bez zmian.
Gdzie korzystać z Symlink Stork?
  • Dla powiązania partnerów biznesowych - W sytuacjach, w których chcesz kontrolować, kto uzyskuje dostęp do Twoich danych i chcesz mieć możliwość uniemożliwienia dostępu do nich w przyszłości.
  • Dla połączenia partnerskich sieci reklamowych - pamiętaj, że kilku partnerów może uzyskać dostęp do twoich sieci za pośrednictwem tych stowarzyszonych. Wśród nich mogą być twoi konkurenci. Nawet jeśli w przyszłości przestaniesz współpracować z siecią, mogą zapamiętać adresy URL Twoich kanałów.
  • Podłączenie innych reklam lub innych systemów.
Co potrafi Symlink Stork ?
  • Utwórzyć łącza.
  • Dezaktywować łącza, a następnie aktywować, powielać (w celu łatwiejszego tworzenia wielu łączy symbolicznych) i usuwać.
  • Zapisać historię linków symbolicznych - kiedy ktoś odwiedził ostatni link symboliczny + podstawowe informacje o odwiedzającym.
Last modified 2yr ago