URLChecker
Narzędzie URLChecker sprawdza wszystkie adresy URL produktów pod kątem funkcjonalności, np. przekierowania, bez informacji o kanale z którego pochodzi klient lub adres URL prowadzący do strony błędu 404.
W przypadku większej liczby niepoprawnych adresów zostaniesz o tym powiadomiony w Mergado.
Podczas jedno razowego sprawdzania aplikacja weryfikuje wszystkie adresy w poszczególnych częściach e-sklepu.
Każde nowe sprawdzenie jest przeprowadzane najczęściej raz na 24 godziny, a w idealnych warunkach aplikacja może sprawdzić do 43 200 adresy dziennie dla każdego e-sklepu. Prośba o sprawdzenie w sklepie internetowym jest wysyłana co około dwie sekundy.
Aplikacja nie wpływa na dane w Google Analytics.
Dlaczego warto korzystać z URLChecker?
Aplikacja sprawdza cały eksport niezależnie od ilości produktów co 24 godziny. Podczas jednej kontroli wszystkie adresy eksportowane do poszczególnych sklepów internetowych będą sprawdzane jeden po drugim.
Koszt aplikacji to 186 KCZ cca 30 PLN
Last modified 2yr ago
Copy link