Chcę do swojego e- sklepu dodać kolejne konto dla osoby, która będzie się u nas pracować z Mergado. Jak to zrobić?

Chcę do swojego e-sklepu dodać kolejne konto dla osoby, która będzie się u nas pracować z Mergado. Jak to zrobić?

Aby dodać kolejne konto w e- sklepie, musisz utworzyć drugie konto w Mergado. Użytkowników edutujesz na stronie głównej app.mergado.com w e-sklepie, klikając w ikonkę dwóch ludzików znajdującą się na górze po prawej stronie.

Do każdego sklepu internetowego możesz dodać dowolną liczbę użytkowników, którzy będą mieć do niego dostęp. Istnieje również możliwość przeniesienia całego e- sklepu na innego użytkownika (np. jeśli chcesz zmienić osobę, na którą wystawiane są faktury, przypisujesz temu użytkownikowi uprawnienia właściciela, tym samym odbierając je poprzedniemu użytkownikowi).

results for ""

    No results matching ""