Czy mogę wgrać zdjęcie towaru, które mam na swoim komputerze do Mergado?

Czy mogę wgrać zdjęcie towaru, które mam na swoim komputerze do Mergado?

Niestety, nie mamy takiej opcji. Mergado pracuje tylko z danymi z wejściowego kanału XML.

results for ""

    No results matching ""