Jak w Mergado założyć nowy sklep internetowy ?

Jak w Mergado założyć nowy sklep internetowy?

Najpierw musisz utworzyć konto z prawdziwymi danymi rejestracyjnymi na:
http://accounts.mergado.com/register/

Następnie:

  1. Kliknij „Utwórz nowy sklep internetowy”
  2. Wybierz format wejściowy
  3. Wybierz żądany format wyjściowy
  4. Wpisz do wyszukiwarki nowy wygnerowany adres XML w pliku feeds.mergado.com/...

results for ""

    No results matching ""